Nya sånger

Ständigt tillkommer nya sånger av Per. Här är några texter som nyligen skrivits. Kontakta Per om noter önskas.

Du är ljuset
Du är ljuset här i världen.
Du är vägen vi får gå.
Du är sången på vår vandring.
Du är målet vi skall nå.
I ljuset, på vägen, i sången är du nära.
Du är Ordet som oss leder
mot det mål som vi skall nå.

Du är brödet vi får dela.
Du är vinet som ger liv.
Du är källan till all visdom.
Du är hoppets ledmotiv.
I brödet, i vinet, i källan är du nära.
Du är kärleken som segrar.
Du är hoppets ledmotiv.

Du är början, du är slutet.
Du är alltings A och O.
Du är sanningen och livet.
Du är grunden för vår tro.
I början, i slutet, för evigt är du nära.
Du är meningen med livet.
Du är grunden för vår tro.

Tiden är inne
Tiden är inne för barnet att födas,
barnet som väcker vår ömhet och tro.
När vi bär barnet intill oss helt nära
bär vi den värld där vår tillit skall bo.

Sjung, sjung med barn och med änglar:
Lugn, lugn, för ljuset är här.
Sjung, sjung med alla som längtar:
Lugn, lugn, för barnet oss bär.

Tiden är inne för sans och besinning.
Kunskap och vishet är grund för vårt väl.
Än lever hoppet. Det finns ännu räddning
för moder jord och för människans själ.

Sjung, sjung…

Tiden är inne för fred och försoning.
Länge har våldets spiral haft sin tid.
Änglarnas sång ljuder än genom tiden:
Ära i höjden, på jorden Guds frid.

Sjung, sjung…

Despite the wounds
Despite the wounds of the terror,
despite our fear and despair,
we still believe in God’s presence
affirming in hope and in prayer:

Goodness is stronger than evil.
Faith, hope and love never die.
Light will prevail over darkness.
Truth will unmask every lie.

Despite the meaningless suff’ring,
despite our anger and doubts,
we still have trust in God’s power,
affirming with whispers and shouts:

Goodness is stronger…

Despite dejection and worry,
despite our sorrow and grief,
we still have trust in God’s mercy,
we still will affirm and believe:

Goodness is stronger…

Tron är vår sång (till Svenska kyrkan i utlandet)
Tron är vår sång på resan ut i världen.
Tron sjunger: ”Kom, vi delar samma liv”.
Tron är vårt arv. I kyrkans famn vi bär den.
Tron öppnar valv, där bakom valv på valv.

Tron är vårt hopp på resan vi beträder.
Tron är den kropp, där själ och ande bor.
Tron är vårt pass till nya upptäcktsfärder.
Tron är den plats där himmel möter jord.

Tron för oss in och ut i nya världar.
Tron är den vind, som tröstar och ger mod.
Tro föder tro på våra pilgrimsvägar.
Trons frö skall gro där kärleken slår rot.

Vart vi oss i världen vänder (till Svenska kyrkan i utlandet)
Vart vi oss i världen vänder
finns en dörr som öppen står
till vårt hem i många länder,
där vi ro och andrum får.
Öppenhet har inga gränser.
Hat och lögner blir till grus.
Vänligt över jorden glänser
trons och hoppets böneljus.

Härlig är den enda jorden,
härlig, hög är himmelen.
Där de möts står nattvardsborden,
öppna om och om igen.
Blott i öppenhet nås sanning,
möjligheten finner råd.
I det fria på vår vandring
vidgas synfält blott av nåd.

Tryggare kan ingen vara
än den plats där friden rår,
där vi som Guds spridda skara
samlas, ber och näring får.
Här står kyrkan mitt i världen.
Här finns plats för var och en.
Här ges hopp för levnadsfärden
genom tron och kärleken.

Som resans början (till Svenska kyrkan i utlandet)
Som resans början fylls av drömmar, mening, mål,
som djupens längtan hörs igenom ytans sorl,
som kvinnan bär sitt barn förväntansfullt i bön,
som vintern längtar vår då marken klär sig grön,

som hoppet det är,
det hopp som oss bär
igenom vår livsresa här.

Som bönens låga bär sin tro på läkedom,
som handlingskraften föds ur vishetens vision,
som fågelns gryningsdrill långt innan soluppgång,
som rädslan hör en ton av modets varma sång,

som hoppet det är…

Som längtan att bli sedd, bekräftad, nämnd vid namn,
som misstron undanröjs av nådens öppna famn,
när resan når sitt slut igenom rum och tid
finns själens längtan kvar om evighetens frid,

som hoppet det är…

Vad livet vore fattigt
Vad livet vore fattigt
om inte språket fanns,
där tankar prövas, formas
och orden får substans,
där dikt och prosa ständigt
ger nya perspektiv
åt detta sköna, sköra,
som vi benämner LIV.

Vad livet vore inskränkt
om inte konsten fanns,
där färg och former blandas
för själens stimulans,
där skönheten får blomma,
revoltens glöd berör.
I skaparkraften väcks det
som hänför och som stör.

Vad livet vore tråkigt
om ej musiken fanns,
som med sin här av rytmer
i oss får resonans.
I ord och toners mångfald
får maktlöst liv nytt hopp,
får tröst och glädje spelrum
i ande, själ och kropp.

Vår existens blir torftig
om ingen skapar mer,
om ingen fångar livet
och tolkar det som sker
i ord, i konst, i toner
där själen tillåts gro,
där friheten kan andas
och oron finner ro.

O, människa, grip tag i
din egen skaparkraft,
där ljusets klarhet strömmar
ur själens dunkla natt,
där livet får sin mening
och ytan får sitt djup,
där tro och kärlek spirar
och hoppet håller ut.

Gå, gå ut i världen
Gå, gå ut i världen.
Må Guds väg bli din.
Stå stadigt på jorden.
Låt himmelen in.
Häv enfaldens planer.
Väv mångfaldens väv,
där regnbågens färger
bär endräktens själ.

Gå, gå ut i världen.
Så sanningens frön.
Låt, låt hoppet grönska
i handling och bön.
Gråt med dem som gråter.
Le med dem som ler.
Gå, öppen och lyhörd
så Guds vilja sker.

Liv föder liv
Tack för skaparkraftens gröda.
Liv föder liv.
Hoppets korn ger världen föda.
Liv föder liv.
Nu är tid för skördens gåva
ur den jord vi fått att vårda.
Livets Gud vi nu får lova.
Liv föder liv.

Du är sådden, vi är skörden.
Liv föder liv.
Jorden fylls av vittnesbörden.
Liv föder liv.
I Guds jordmån får vi leva,
växa, mogna, allt mer hela.
Nåd är given, nåd att dela.
Liv föder liv.

Himlens närhet göder jorden.
Liv föder liv.
Brödet bryts på altarborden.
Liv föder liv.
Livets bröd för oss är givet,
mättar, räddar, styrker livet.
Inget får bli överblivet.
Liv föder liv.

I dans med Guds treenighet
I dans med Guds treenighet blev världen till en gång.
I universum tonar än Guds uråldriga sång.
Vår tid, vårt rum kom inte till av slump i all sin glans,
för Guds treenighet bjöd upp sin skapelse till dans!

Till oss gav Guds treenighet sig själv i krubbans famn.
När jorden hörde barnets skrik bröt änglasången fram.
I ord och handling gick han in i kamp mot ondskans makt,
och gav sitt liv för livets skull, men uppstod som han sagt!

Sjung högt om Guds treenighet i pingstens ystra dans,
där vind och eld gav kyrkan kraft, där mod och frihet vanns.
Med Andens hjälp blir oket milt och bördans tyngd blir lätt,
så sjung in hoppet i all nöd, det hopp som Gud har väckt!

I dans med Guds treenighet blir världen till på nytt,
där ljus, där fred och frihet bor och mörkrets makt har flytt.
Låt tro, hopp, kärlek bindas till en glädjens blomsterkrans
och inbjud världens oro till treenighetens dans!

Du kom till sist (till barnbarnet Fabian)
Du kom till sist i sommarnattens ljus,
ett gryningsbarn till änglavingars brus.
Vår längtan och vår väntan blev så lång.
Ditt första skrik gav ton åt livets sång.

Du som blev till i kärlek, tro och hopp
är nu ett barn av ande, själ och kropp.
Vi tackar Gud för att det var just du,
som gav ny mening till oss här och nu.

Nu är du här i sommargrönskans tid,
ett jordens barn inunder himlen vid.
Du andas doft av sommarblom och hav.
I dig slår pulsen, som allt kommer av.

Du blev till av ett under (till barnbarnet Elliot)
Du blev till av ett under som ingen förstår.
Du blev till i det hopp som blott kärleken sår.
Du är skapad av stjärnstoff, av drömmars musik
och av skaparprocessens fördolda mystik.

Må du få rötter
djupt i själens och jordens rika arv,
liksom vingar
till att flyga mot rymdens öppna valv.

Du blev formad i mörkret av ljuset du bär.
Du blev skapad att bli den som bara du är.
Du blev född ut i ljuset, där mörkret än finns,
men du bär på den godhet där sanningens vinns.

Må du få rötter….

Sjung in Guds frid på jorden
Stäm in i den sång som nu bryter fram
för jorden som öppnat för himlen sin famn.
Ett hopp är oss fött, ett ljus är oss tänt
i barnet som himlen till jorden har sänt.

Sjung ära i höjden, sjung ära åt Gud.
Sjung in Guds frid på jorden.
Fred på jorden, fred i vår tid,
sjung in Guds frid på jorden.

Tänd ljus för Guds barn som föds än en gång
i människors hjärtan till änglarnas sång.
Ett barn är nu här, ett barn fött i tro
att himlen till jorden kan bygga en bro.

Sjung ära i höjden, sjung ära åt Gud.
Sjung in Guds frid på jorden.
Fred på jorden, fred i vår tid,
sjung in Guds frid på jorden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s